Camera Hanwha

Đầu ghi AHD-DVR

Đầu ghi hình 4 kênh WiseNet HRD-440/VAP
Đầu ghi hình 4 kênh WiseNet HRD-440/VAP Giảm giá
6.760.000₫ 8.450.000₫
Mô tả về Đầu ghi hình WiseNet HRD-440/VAP Camera và DVR HD của WISENET Hanwha Techw...
Đầu ghi hình 4 kênh WiseNet HRD-442/VAP
Đầu ghi hình 4 kênh WiseNet HRD-442/VAP Giảm giá
8.670.000₫ 10.835.000₫
Mô tả về Đầu ghi hình WiseNet HRD-442/VAP Camera và DVR HD của WISENET Hanwha Techw...
Đầu ghi hình 8 kênh WiseNet HRD-840/VAP
Đầu ghi hình 8 kênh WiseNet HRD-840/VAP Giảm giá
9.255.000₫ 11.570.000₫
Mô tả về Đầu ghi hình WiseNet HRD-840/VAP Camera và DVR HD của WISENET Hanwha Techw...
Đầu ghi hình 8 kênh WiseNet HRD-841/VAP
Đầu ghi hình 8 kênh WiseNet HRD-841/VAP Giảm giá
11.385.000₫ 14.235.000₫
Mô tả về Đầu ghi hình WiseNet HRD-841/VAP Camera và DVR HD của WISENET Hanwha Techw...
Đầu ghi hình 8 kênh WiseNet HRD-842/VAP
Đầu ghi hình 8 kênh WiseNet HRD-842/VAP Giảm giá
19.100.000₫ 23.875.000₫
Mô tả về Đầu ghi hình WiseNet HRD-842/VAP Camera và DVR HD của WISENET Hanwha Techw...
Đầu ghi hình 16 kênh WiseNet HRD-1641/VAP
Đầu ghi hình 16 kênh WiseNet HRD-1641/VAP Giảm giá
14.390.000₫ 17.990.000₫
Mô tả về Đầu ghi hình WiseNet HRD-1641/VAP Camera và DVR HD của WISENET Hanwha Tech...
Đầu ghi hình 16 kênh WiseNet HRD-1642/VAP
29.725.000₫
Mô tả về Đầu ghi hình WiseNet HRD-1642/VAP Camera và DVR HD của WISENET Hanwha Tech...

Scroll To Top

CẤU HÌNH NGOÀI GIAO DIỆN
Float header
Float topbar
Mặc định Hộp rộng Hộp thường